HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ HÀN CHẠM

Máy hàn chạm kiểu chớp sáng : hàn nhôm hợp kim、Máy hàn chạm kỉểu chớp sáng khí nén、Máy hàn chạm kỉểu thanh ngang dạng đứng