HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ SẢN XUẤT BÌNH XĂNG XE MÔ TÔ SCOOTER

Máy hàn lăn kiểu mô phỏng bình xăng