HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bộ giảm sốc (Kiểu ống chùm)Thiết bị liên quan lu trữ dầu phụ kiện tổng thành.

Máy hàn lăn kiểu đứng (Nấp đáy) và (Ống ngoài)、Máy hàn khe trực tiếp MAG hai súng : (Vòng treo)(Nấp đáy)(Ống ngoài)Ti gia cố.、Máy thử rò rỉ.