HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ HÀN LÕI / HÀN ĐIỂM

Máy hàn điểm kiểu khí nén、Máy hàn lõi kiểu khí nén、Máy hàn điểm NC đa trục 1 pha trực lưu、Máy hàn đa điểm NC tự động、Máy hàn lõi 3 pha trực lưu、Máy hàn kiểu điện dung : hàn sản phẩm mặt nhô và lõi、Máy hàn đa đỉểm : hàn vành xe đẩy em bé、Máy hàn điểm : hàn hộp cuộn giấy vệ sinh