HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HỆ SẢN PHẨM THIẾT BỊ HÀN

THIẾT BỊ HÀN LÕI / HÀN ĐIỂM:Máy hàn điểm kiểu khí nén、Máy hàn lõi kiểu khí nén、Máy hàn điểm NC đa trục 1 pha trực lưu、Máy hàn đa điểm NC tự động、Máy hàn lõi 3 pha trực lưu、Máy hàn kiểu điện dung : hàn sản phẩm mặt nhô và lõi、Máy hàn đa đỉểm : hàn vành xe đẩy em bé、Máy hàn điểm : hàn hộp cuộn giấy vệ sinh

HỆ SẢN PHẨM THIẾT BỊ HÀN LĂN:Máy hàn lăn : hàn đóng miệng kỉểu đứng、Máy hàn lăn kiểu ngang giảm tốc、Máy hàn lăn hai đầu、Máy hàn lăn NC : hàn Bình xăng、Máy hàn lăn : hàn Bình xăng、Máy hàn lăn : hàn phanh thắng、Máy hàn lăn toàn tự động : hàn phanh thắng、Máy hàn lăn bán tự động : hàn phanh thắng

THIẾT BỊ HÀN CHẠM:Máy hàn chạm kiểu chớp sáng : hàn nhôm hợp kim、Máy hàn chạm kỉểu chớp sáng khí nén、Máy hàn chạm kỉểu thanh ngang dạng đứng