HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bộ giảm sốc (Phụ kiện, Hàn)Thiết bị liên quan.

Máy hàn nhô (Vòng treo)(Nấp đáy)(Nấp chống bụi)(Ti nhún)、Máy ép đóng (Nấp chống bụi và ti nhún)(Nấp đáy và ống ngoài)、Máy hàn nhô (Vòng treo)(ống ngoài)、Máy hàn nhô thanh đở tổng thành(Dưới kết nối với thanh đở)và (Tấm đở dạng chữ U)、Máy hàn 4 điểm (Ti nhún)(Vòng định vị)(chụt chống bụi)(Nấp chụt chống bụi)、Máy đánh bóng / máy mài bóng