HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bộ giảm sốc (Hàn nối tổng thành) Thiết bị liên quan

Máy hàn lăn kiểu đứng : (Bệ nấp dầu) và (Ống ngoài)