HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HỆ SẢN PHẨM THIẾT BỊ HÀN LĂN.

Máy hàn lăn : hàn đóng miệng kỉểu đứng、Máy hàn lăn kiểu ngang giảm tốc、Máy hàn lăn hai đầu、Máy hàn lăn NC : hàn Bình xăng、Máy hàn lăn : hàn Bình xăng、Máy hàn lăn : hàn phanh thắng、Máy hàn lăn toàn tự động : hàn phanh thắng、Máy hàn lăn bán tự động : hàn phanh thắng