HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG OA

Máy hàn đa điểm hàn tủ sắt của bàn OA、Máy hàn đa điểm dùng hàn tấm gia cố của tủ bàn OA、Máy hàn đa điểm cho thân hộp bàn OA、Máy hàn ống thép chữ H、Máy hàn chữ T、Máy hàn giáp chập điện