HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ SÀN XUẤT LẮP RÁP MÂM THẮNG

Máy hàn điểm 125KVA NC Servo : Tấm mâm + Nấp chống bụi、Máy hàn lõi 75KVA : Tấm mâm + giá đở dây thắng、Máy hàn điểm 35KVA : Tấm mâm + Bệ mặt bích、Máy ghép hợp thủy lực : Tấm mâm + Tán cố định、Máy ép nhiệt trực lưu 3 pha 180KVA : Tấm mâm + Bệ đở bơm thủy lực