HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG ĐÓNG GÓI BẰNG NGƯỜI MÁY.

Máy tự động bao bì phần tải thể của bộ xúc tác và test đường kín và trọng lượng → Máy co nhỏ ống NC → Máy đo lường GBD → Máy khắc chữ →Máy co họng đầu ống