HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bộ giảm sốc(Kiểu treo)(thiết bị phụ kiện hàn Lu trữ dầu)

Máy đóng ép (Nấp đáy) và (ống ngoài)、Máy đóng ép (Thanh đở dưới )(ống ngoài)、Máy hàn vòng MAG hai súng (Ống ngoài và thanh đở dưới) và (Ống ngoài và mâm lò xo)、Máy chình hình thủy lực giá đở cố định、Máy khoan lỗ thủy lực giá đở cố định、Máy hàn lõi (Thanh đở ống dầu)(Ống ngoài)、Máy hàn lõi (Thanh đở định vị)(Ống ngoài)、Máy test rò rỉ (Ống ngoài và nấp đáy)、Trạm làm việc của người máy hàn : Hàn gia cố (Ống ngoài và tấm trục xe)(Ống ngoài và phần cố định bên trái)(Ống ngoài và phần cố định bên phài)

Trang đầu tiên Trang trước
  • 1
  • 2
  • Trang sau Trang cuối