HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHUYỀN SẢN XUẤT BỘ GIẢM SỐC XE Ô TÔ

Bộ giảm sốc (Phụ kiện, Hàn)Thiết bị liên quan:Máy hàn nhô (Vòng treo)(Nấp đáy)(Nấp chống bụi)(Ti nhún)、Máy ép đóng (Nấp chống bụi và ti nhún)(Nấp đáy và ống ngoài)、Máy hàn nhô (Vòng treo)(ống ngoài)、Máy hàn nhô thanh đở tổng thành(Dưới kết nối với thanh đở)và (Tấm đở dạng chữ U)、Máy hàn 4 điểm (Ti nhún)(Vòng định vị)(chụt chống bụi)(Nấp chụt chống bụi)、Máy đánh bóng / máy mài bóng

Bộ giảm sốc (Kiểu ống chùm)Thiết bị liên quan lu trữ dầu phụ kiện tổng thành:Máy hàn lăn kiểu đứng (Nấp đáy) và (Ống ngoài)、Máy hàn khe trực tiếp MAG hai súng : (Vòng treo)(Nấp đáy)(Ống ngoài)Ti gia cố.、Máy thử rò rỉ.

Bộ giảm sốc(Kiểu treo)(thiết bị phụ kiện hàn Lu trữ dầu):Máy đóng ép (Nấp đáy) và (ống ngoài)、Máy đóng ép (Thanh đở dưới )(ống ngoài)、Máy hàn vòng MAG hai súng (Ống ngoài và thanh đở dưới) và (Ống ngoài và mâm lò xo)、Máy chình hình thủy lực giá đở cố định、Máy khoan lỗ thủy lực giá đở cố định、Máy hàn lõi (Thanh đở ống dầu)(Ống ngoài)、Máy hàn lõi (Thanh đở định vị)(Ống ngoài)、Máy test rò rỉ (Ống ngoài và nấp đáy)、Trạm làm việc của người máy hàn : Hàn gia cố (Ống ngoài và tấm trục xe)(Ống ngoài và phần cố định bên trái)(Ống ngoài và phần cố định bên phài)

Bộ giảm sốc (Hàn nối tổng thành) Thiết bị liên quan:Máy hàn lăn kiểu đứng : (Bệ nấp dầu) và (Ống ngoài)