HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHUYỀN SẢN XUẤT BỘ CHUYỂN ĐỔI XÚC TÁC XE Ô TÔ

Thiết bị sản xuất đóng gói:Máy cuốn tròn vỏ ống → Máy chỉnh hình thủy lực → Máy hàn Phasma kiểu hầm chui → Máy cắt bộ phận dư của vỏ ống → Máy đo đường kín tải thể xúc tác và phần nệm → Máy ép nén Servo → Máy co nhỏ đường kín vỏ ống → Máy test lực nén của tải thể xúc tác → Máy xoay ép CNC Servo → Máy xoay ép CNC Servo Hai đầu

CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG ĐÓNG GÓI BẰNG NGƯỜI MÁY:Máy tự động bao bì phần tải thể của bộ xúc tác và test đường kín và trọng lượng → Máy co nhỏ ống NC → Máy đo lường GBD → Máy khắc chữ →Máy co họng đầu ống