HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ SẢN XUẤT BÌNH XĂNG /THÙNG NƯỚC XE TẢI

Máy hàn lăn nấp bích bình xăng/thùng nước xe tải、Máy hàn lăn dọc - bình xăng/thùng nước xe tải