HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ GIA NHIỆT TRUNG TẦN

Máy gia nhiệt đoạn đầu cảm biến trung tần、Máy gia nhiệt cảm biến phần dọc trung tần、Máy đông cứng NC trung tần、Máy gia nhiệt trung tần dung chảy ống thép inox、Máy hàn ngân trung tần、Máy hạ nhiệt trung tần đường hàn ống thép、Máy phối nhiệt trung tần mô tơ