HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

KIỂU ÂU

Máy thành hình vỏ ống kiều khóa khê → THIẾT BỊ CHUYỀN SẢN XUẤT BỘ TIÊU ÂM XE Ô TÔ → Máy chèn vách ngăn kiểu ngang/đứng → Máy hàn đa điểm → Máy đóng bích hai đầu → Máy đóng nấp toàn Servo → Máy hàn CO2 hai súng hàn kiểu ngang → Máy nong ống bên trong bộ tiêu âm → Máy hàn CO2 tổng thể hoàn tất bộ tiêu âm

Trang đầu tiên Trang trước
  • 1
  • 2
  • Trang sau Trang cuối