HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHUYỀN SẢN XUẤT BỘ TIÊU ÂM XE Ô TÔ

KIỂU ÂU:Máy thành hình vỏ ống kiều khóa khê → THIẾT BỊ CHUYỀN SẢN XUẤT BỘ TIÊU ÂM XE Ô TÔ → Máy chèn vách ngăn kiểu ngang/đứng → Máy hàn đa điểm → Máy đóng bích hai đầu → Máy đóng nấp toàn Servo → Máy hàn CO2 hai súng hàn kiểu ngang → Máy nong ống bên trong bộ tiêu âm → Máy hàn CO2 tổng thể hoàn tất bộ tiêu âm

KIỂU NHẬT:Máy thành hình vỏ ống kiểu uốn hai lớp→ Máy gấp mép vỏ ống → Máy ép vách ngăn kiểu ngang/đứng → Máy hàn đa điểm → Máy đóng bích hai đầu → Máy đóng nấp toàn Servo → Máy hàn CO2 hai súng hàn kiểu ngang → Máy nong ống bên trong bộ tiêu âm → Máy hàn CO2 tổng thể hoàn tất bộ tiêu âm