HAO THING ELECTRICITY MACHINERY CO., LTD.

TIN TỨC MỚI

2017-04-07
Chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đâ ủng hộ chúng tôi, tạo nên sự thành công trong đợt triển lãm công cụ cơ giới quốc tế tại Đài bắc vào dịp vừa rồi 07/03 ~ 12/03/2017
Chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đâ ủng hộ chúng tôi, tạo nên sự thành công trong đợt triển lãm công cụ cơ giới quốc tế tại Đài bắc vào dịp vừa rồi 07/03 ~ 12/03/2017

Chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đâ ủng hộ chúng tôi, tạo nên sự thành công trong đợt triển lãm công cụ cơ giới quốc tế tại Đài bắc vào dịp vừa rồi 07/03 ~ 12/03/2017

Đồng thời tri ân đến đơn vị truyền thông Ringier Media đã ủng hộ và đăng tải tin tức rộng rải trên truyền thông.